Nama Takato

Author: Shamontei
Artist: Shamon
Synopsis: Jian tries to express his desires to Takato while Terriermon plots a devious scheme.
Chapters
by ATF, 2016.04.29